Wat doet een deurwaarder?

Gepost op: 29 maart 2018

Deurwaarder (gerechtsdeurwaarder)  

Een (gerechts) deurwaarder is een ambtenaar, benoemd door de Kroon, die zorgt voor belangrijke zaken ten aanzien van de gerechtelijke procesgang (en daaraan voorafgaand). Het specifieke doel van een gerechtsdeurwaarder is kort gezegd: schulden innen, dat komt goed van pas als bijvoorbeeld een debiteur langdurig en structureel niet over gaat tot het betalen van de openstaande vordering. Het is in een dergelijk geval effectiever om de diensten van een gerechtsdeurwaarder in te schakelen. Hij heeft hiervoor diverse mogelijkheden die de wet hem biedt. Zo kan hij mensen of instellingen dagvaarden (oproepen om voor de rechter te verschijnen).  Ook kan hij het uitgesproken vonnis door een daartoe bevoegde rechter uitvoeren. Hij betekent dan het vonnis dat bij de betreffende persoon wordt afgegeven. Als de persoon geen gehoor geeft aan het door de rechter opgelegde vonnis, heeft de deurwaarder bijzondere bevoegdheden om alsnog het openstaande bedrag binnen te halen. Hierbij valt te denken aan het leggen van beslagen op bijvoorbeeld het salaris of een huis, de inboedel daarvan of een uitkering. Zonder deze bevoegdheden zou naleving van een vonnis een lastige zaak worden, men zou het vonnis naast zich neer kunnen leggen zonder gevolgen.   

Takenpakket  

Naast de reeds hierboven vernoemde bijzondere bevoegdheden heeft de hij ook andere mogelijkheden. Te denken valt aan de ontruiming van een huis waarbij hij waardevolle spullen zogenoemd 'in bewaring' kan nemen, zodat deze veilig zijn gesteld in afwachting van een gerechtelijke uitspraak. Dit om te voorkomen dat de eigenaar de spullen elders stalt danwel verkoopt; hierdoor kunnen de betreffende spullen direct ten gelde worden gemaakt. Daarnaast is hij toezichthouder bij een eventuele openbare verkoop. De taken van de deurwaarder zijn o.a. in opdracht van particulieren, overheidsinstanties, bedrijven of banken. De gerechtsdeurwaarder is in feite een uitvoerder van taken die vooraf gaan aan het proces zoals de dagvaarding, en die volgen op de uitspraak van de rechter, zoals het leggen van beslag op loon of goederen aan het eind van het proces.  

Benoeming  

Een gerechtsdeurwaarder ben je niet zomaar; hij wordt door de Kroon benoemd en is daarnaast en tevens verplicht lid van de Koningklijke beroepvereniging van Gerechtsdeurwaarders. Wanneer hij geen lid is, of als hij niet bekend is bij deze organisatie als zodanig, is hij op geen enkele grond een gerechtsdeurwaarder en mag hij deze taak dan ook in zijn geheel niet uitvoeren. Tevens dient hij zich doorlopend over de nieuwe danwel gewijzigde wetgeving laten bijscholen, net zoals dit overigens voor alle advocaten geldt. Ook heeft hij zich te bewegen binnen de kaders van de wetten die van toepassing zijn op het juist functioneren van een gerechtsdeurwaarder.

Delen

Recente artikelen


Archief

2017 2018 2019